Jdi na obsah Jdi na menu
 


Torze=přetočení žaludku se projevuje jako akutní onemocnění, náhlá břišní příhoda, začíná prudce, vyvíjí se dramaticky a ohrožuje pacientův život. Může vzniknout v každém věku masožravých savců s větším výskytem u psů velkých plemen. Pravděpodobně je podmíněna geneticky, do hry však vstupují i rizokové faktory jako je přetažení, nevhodná strava, nevhodný čas krmení, ale i souhra neštastných náhod.

Do náhle probíhajících břišních příhod řadíme vážná onemocnění orgánů dutiny břišní. Jsou to prudká krvácení do břicha nebo do trávicí trubice, otočení nebo zaškrcení útrob břicha (torze), roztažení (dilatace), uzávěry (ileus), vnitřní otoky útrob (infarsace), poranění břicha, záněty z proděravění břicha a akutní záněty. Patří sem také některá akutní onemocnění močopohlavního systému. Diferenciální diagnostika je obtížná, příznaky se někdy vyvíjejí atypicky. Shodně nacházíme tři vedoucí příznaky:

bolest břicha, zvracení a poruchu pohybu zažitiny.

Představu o celkovém zatížení a závažnosti břišní příhody dává vzhled, chování pacienta, frekvence tepu, výše tělesné teploty a způsob dýchání. Rozhodující je pozorné vyšetření břicha pohledem, poklepem, povrchovým a hloubkovým prohmatáním, poslechem a vyšetřením konečníkem. Pro posouzení je důležité si uvědomit stadium choroby, měnivost obrazu a vliv časového faktoru. V konečném stádiu bývají totiž někdy příznaky zastřeny a po prudkém začátku mohou zmizet. A takový zrádný interval může vést k rychlému konci.

Nemalý počet celkových onemocnění bývá provázen výraznými břišními příznaky a svádí k chybné diagnóze. Není lehké odlišení akutních zánětlivých břišních onemocnění od pouhého podráždění pobřišnice. Ta reaguje jinak při akutním podráždění, jinak v době, kdy je svalovina zažívadel ochablá, vyčerpaná usilovnými stahy. Různě silná podráždění bývají také při poraněních mozkomíšních, při poškození obratlů, při zánětech pohrudnice a plic, při procesech v sousedství bránice, srdce a ledvin. Řada infekčních chorob, otrav, náhlá krvácení mají výrazné příznaky náhlé břišní příhody.

Ektazie (rozšíření) žaludku vzniká při ochabnutí tonu svaloviny stěn. Je spojena s nahromaděním obsahu a vzduchu. Způsobuje ji cizí těleso ucpávající vratník, nebo nádor. Zvíře zvrací zbytky staré potravy, černohnědě zbarvené, hubne, je dehydratované a má celkový úbytek sil.

Akutní dilatace (roztažení) žaludku vzniká ochabnutím nebo ochrnutím žaludeční svaloviny. Ta může vzniknout z různých příčin, po narkóze, po operaci, po těžké infekci a po traumatech. Klinicky se projevuje bolestmi, břicho je vzedmuté, lze prokázat tekutý obsah žaludku a špatně odcházející z něj plyny. Nemocní zvracejí hnědočernou páchnoucí tekutinu, jsou apatičtí, dehydratovaní, mají žízeň, zrychlený tep a dušnost. Rentgenologicky lze rozlišit ektazii a dilataci od torze žaludku.


Cizí tělesa v žaludku, polknuté velké kusy tvrdých kostí, spolknuté kusy kůže, shluky chlupů vytvářejí útvary, na které působí žaludeční šťáva tak, že jsou lepkavé. Nachytá-li se na ně další obsah žaludku, vznikají koule vážící i 0,5kg. Hřebíky, jehly, kousky plastu, fólie, drobné hračky, dřívka, tvoří další část polknutých cizích předmětů. Velké předměty mohou zavinit ucpání a neprůchodnost. Ostré se mohou zapíchnout do stěny a způsobit perforační zánět pobřišnice. Většina malých polknutých cizích těles se obalí potravou a odejde přirozenou cestou. Velké kusy mohou vést k zánětům sliznice žaludku, vředům, perforační peritonitidě, k omezení průchodu dvanácterníku, rozšíření žaludku a vyvolat jeho torzi.

Torzí žaludku rozumíme každé jeho otočení kolem osy kolmo k ní. Může být od 90 do 180 stupňů a více. Torze vzniká při velkém zvracení, při bráničních kýlách, při nádorech žaludku, po úrazech, po přesunu žaludku do otvorů v levé bránici, které vznikly úrazem, nebo jsou tam již od narození, po hltavém přeplnění žaludku obsahem cizích těles, bezoárů a vnitřních parazitů zažívadel. Jde o náhlé onemocnění, rychle nastupuje celkový těžký stav, kruté bolesti a rychle se rozvíjející šok. Je vždy provázeno zvracením, jeho úpornost závisí na stupni uzávěru kardie. Zvracení vede k velké žíznivosti, organismus je dehydratovaný, tep je zrychlený, stěny břicha jsou napnuté, pacient zaujímá shrbenou pozici.

Opatření, která by měla redukovat četnost výskytu torze žaludku u velkých plemen psů, by se měla zaměřit v technologii krmení na

 – vyšší frekvenci krmení – menší objem najednou předkládaného krmiva – podávat čerstvé, chutné krmivo – zkrmovat hygienicky nezávadné krmivo – změny krmné dávky postupně s návykem na novou – nekrmit před a po fyzické zátěži – nekrmit v průběhu stresu – při léčbě antibiotiky podávat doporučené dietní krmení.

-----------------------------------------------------------------------

Syndrom dilatace a torze žaludku (GDV/) je akutní onemocnění s úmrtností 20-45 % u léčených zvířat. Zvětšení žaludku je spojeno s funkční či mechanickou zábranou průchodnosti prostupu zažitiny žaludkem. Vyvolávající příčina je neznámá, ale jak jednou dojde k rozšíření žaludku, jsou přerušeny fyziologické možnosti odchodu plynů ze žaludku /krkání, zvracení a pylorické vyprazdňování/. Příčina GDV je neznámá, ale zcela jistě se vznikem tohoto syndromu souvisí tělesná aktivita po příjmu většího množství potravy či tekutin. Epidemiologické studie neprokázaly souvislost mezi vznikem GDV syndromu a krmením suchého krmiva na bázi sóji či cereálií. Bylo však prokázáno u plemene Irský setr, že jedinci krmení pouze jedním typem krmiva jsou náchylnější ke vzniku GDV, než jedinci krmení různými krmivy. Z toho lze vyvozovat, že u velkých a obřích plemen lze riziko GDV snížit přidáváním vařeného či konzervovaného krmiva ke granulím. Skrmování suchých krmiv, mezi jejichž čtvrtou hlavní složku patří oleje a tuky zvyšuje riziko vzniku GDV. Dalšími souvisejícími příčinami vzniku tohoto syndromu jsou anatomické predispozice, ucpání střeva, úrazy, primární poruchy pohyblivosti střeva, zvracení a stres.

 Klientům, vlastnící plemena se zvýšeným rizikem vzniku tohoto onemocnění doporučujeme následující:

  • krmení několika menších krmných dávek denně místo jedné velké porce
  • zabránění vzniku stresu během krmení (oddělení psů během krmení v domácnostech s větším počtem psů)
  • omezení fyzické aktivity před a po krmení
  • nepoužívat ke krmení vyvýšené umístění misky
  • nepoužívat k chovu jedince prvního stupně příbuznosti se zvířaty, jež mají v anamnéze onemocnění syndromem GDV
  • u vysoce rizikových jedinců provádět preventivní gastropexii (fixaci žaludku)
  • vyhledat veterinární pomoc okamžitě při příznacích nadýmání

Obecně žaludek rotuje ve směru hodinových ručiček z pohledu chirurga hledícího ke hlavě psa, ležícího na zádech. Zadní dutá žíla a portální tepna jsou zaškrceny rozšířeným žaludkem, což omezuje přítok krve k srdci a způsobuje nedokrvení srdce. Obstrukční šok a nedostatečné prokrvení tkání postihuje srdce, ledviny, slinivku, žaludek a tenké střevo. Vznikají poruchy srdečního rytmu.

Částečná nebo chronická dilatace a torze žaludku může u psů též vzniknout a je to obvykle zhoršující se, ale ne přímo život ohrožující onemocnění, spojené se zvracením, nechutí k žrádlu a hubnutím. Tito psi mohou mít chronické, navracející se příznaky, ale mezi jejich nástupem se jeví jako zdraví. Změna polohy žaludku je dočasná, bez jeho rozšíření. Pro diagnostiku je důležité opakované vícenásobné RTG vyšetření.

Dilatace a torze žaludku vzniká nejčastěji u velkých plemen s hlubokým hrudníkem (německá doga, výmarský ohař,bernardýn, německý ovčák, irský a gordonsetr, dobrman), ale byla též popsána u středních či malých plemen (náchylnější se zdá být baset a šarpej). Může vzniknout u psů jakéhokoli věku, ale náchylnější jsou psi středního věku a starší psi. Majitel pozoruje progresivně se rozšiřující tympanické břicho nebo jednoduše najde nadmuté, ležící zvíře. Psi projevují bolestivost a mohou být nahrbení. Časté je slinění, bezvýsledné nápinky na zvracení a neklid.

Pro diagnostiku je nutné RTG vyšetření, které odhalí jednoduché rozšíření žaludku od dilatace s torzí. Před vyšetřením by zvíře mělo být dekomprimováno. Pacienta je nutno stabilizovat infuzemi, provést krevní vyšetření a podat mu antibiotika. Pokud jeví dýchací potíže, doporučuje se podání kyslíku maskou či nosním insuflátorem. Při zahájení protišokové léčby je nutno zvíře dekomprimovat.

Co nejdříve po stabilizaci zvířete je nutno přistoupit k chirurgickému ošetření. Cílem této léčby je vyšetřit slezinu a žaludek a odstranit nekrotickou tkáň, dekomprimovat žaludek a napravit případnou změnu polohy, připevnit žaludek k břišní stěně, aby bylo zabráněno opakované změně jeho polohy. Tato fixace žaludku se nazývá gastropexie.

-----------------------------------------------------------------

Co to vlastně torze je?

 

Přetočení žaludku je jedním z nejčastějších nebezpečí především pro velká plemena psů. O příčinách a možnostech prevence tohoto, často smrtelného, onemocnění se vedou na internetu rozsáhlé diskuze. Torze žaludku (angl. "bload") je pravděpodobně podmíněna geneticky, do hry však vstupují i rizikové faktory, přetažení, nevhodná strava, nevhodný čas krmení, ale i souhra nešťastných náhod. Co to vlastně torze je? Laicky se dá vysvětlit takto:
 

 

Pes má žaludek umístěný horizontálně. Můžeme si ho představit jako balón upevněný ve dvou bodech v horizontální rovině. Když ho naplníme a začneme s ním hýbat () velmi lehce se přetočí a tím se zauzlují jeho konce. Je to jen velmi, velmi laický pohled na problém torze, jen kvůli představě.

 

Torze žaludku vzniká podobným mechanizmem jako nadmutí u dobytka. Potrava, která se dostane do žaludku, může vytvořit plyny, čímž se objem žaludku enormně zvětší a při pohybu se následně samotný žaludek může otočit. Tím se zaškrtí cévy, vzniká cévní kolaps a znemožnění peristaltiky. Hlavní riziko v podstatě tvoří potrava, ze které se ve velké míře tvoří kvasnými procesy plyny. A z čeho se kvašením vyrábí pivo a režná? Z obilnin. Takže když je pes krmený granulemi, ve kterých je velmi hodně obilnin, a málo kvalitních bílkovin, je větší pravděpodobnost na vzniku torze. To může způsobit i zkažený tuk v krmivu.
I když je psovi podávána kvalitní potrava, při zvýšeném příjmu tekutin, když je břicho "nacpané do prasknutí" a pes běhá a skáče, opět může dojít k torzi.


Torze žaludku se projevuje postupně 18-ti příznaky:

1) zvětšení objemu břicha
2) na pohled ztuhlé břicho
3) břicho bolestivé na dotyk
4) zvracení pěny nebo tekutiny
5) neúspěšné pokusy o zvracení
6) zrychlené polykání
7) nadměrné slinění
8) zrychlené dýchání
9) nadměrné pití
10) nechutenství
11) červené nebo bledé dásně (teda ne přirozeně růžové)
12) nahrbený postoj ve stoji nebo v leže
13) leh či sed v nezvyklých polohách
14) pozice při které je předek při zemi a zadek na hoře
15) svíjení se
16) vyhledávání skrytých (tmavých) míst
17) nepřirozeně klidné chování
18) apatie

Příznaky následují velmi rychle za sebou a jedinou pomocí je včasné vyhledání poučeného veterináře! Při podezření na torzi žaludku vašeho psa ho kontaktujte okamžitě. V žádném případě návštěvu veterináře neodkládejte na ráno.
Názory chovatelů se liší v tom, zda je lepší krmit granulemi, syrovým nebo vařeným masem. Bylo by zavádějící napsat, že granule nebo maso způsobují torzi.
Rozhodně není třeba se plašit, ale v létě pokud necháte stát déle granule s nějakým vývarem, kde byla zelenina, můžou se ve větší míře tvořit plyny.

Další kapitolou jsou psi, kteří mají nedostatek trávicích kyselin, špatně tráví. V takových případech může být torze následnou komplikací.

Na druhou stranu nedá mi nevzpomenout psa, který je krmený kyselým mlékem, kukuřičným šrotem a zbytky potravin. Samozřejmě o torzi nemá majitel ani potuchy a psovi se daří při nejlepším zdraví už víc jak 8 roků při nezměněných stravovacích návycích. Podobně jsou krmení i mnozí psi na salaších, jen syrovátkou a čerstvým chlebem, a též se jim daří dobře.
Zřejmě platí staré známé: že nemoc je přímo úměrná starostlivosti majitele.


Prevence

V případě krmení granulemi je třeba vybrat kvalitní značku granulí, kde obsah bílkovin není nastavován bílkovinami pro psa nestravitelnými. Granule je lepší podávat namočené, zalité teplou vodou, aby nabobtnaly, ale ne, aby z nich byla kaše. Je to důležité hlavně při krmení velkých plemen. Nejčastější příčina úhynu Irských vlkodavů je torze žaludku, a dlouhodobým sledováním případů torze z vlkodavů se ukázalo, že velmi často vzniká po zkrmování suchých granulí.

Také si třeba dávat pozor, hlavně v létě, a nekupovat granule a konzervy vystavené přímému slunečnímu světlu.

Z odborných kruhů jsem se dozvěděla ještě jeden pohled na torzi žaludku, který se mi zdá nejpravděpodobnější. V časech, kdy ještě žádné psí granule neexistovaly, nebylo slyšet ani o torzi žaludku. Podle některých odborníků je to tím, že tehdy psi přijímali klasickou stravu, která obsahuje velký podíl vody a proto má svoji přiměřenou hmotnost. Žaludek tak pravidelně dostal určitou zátěž nejen z pohledu biochemického, ale i fyzikálního (záměrně nepíši fyziologického). Hmotnost potravy totiž při činnosti žaludku zatěžovala celý závěsný aparát žaludku, který je upevněný v dutině břišní. Tento závěsný aparát je tvořený tkáněmi, které se tréninkem zpevňují a udržují si svou pružnost.

Dnes, v době "GRANULOVÉ" dostává psí žaludek podstatně méně vážící potravu, a tedy závěsný aparát žaludku je i podstatně méně trénovaný. Se stoupajícím věkem psa ztrácejí tkáňové držáky žaludku svoji pružnost a o to víc je žaludek náchylný k přetočení. Já proto mým psům dávám kromě granulí i klasickou potravu, i když jen 1 - 2 za týden. Tehdy jím dopřeji, ať si naplní břicha a po trénují žaludeční závěsný aparát.

Veterináři a zkušení chovatelé jako prevenci před vznikem torze žaludku doporučují:

* klid po jídle, žádné běhání, skákání po dvoře, vítání příchozích vyskakováním apod.
* misky s vodou a krmením umístit do výšku hrudníku, ne na zem
* nedovolit psovi napít se hodně vody naráz, zvlášť nebezpečné je to v přírodě z potoka, kde ještě psovi trčí zadek nahoru do břehu a hlava je dole v potoce, rozumnější je na vycházku nosit vodu v láhvi
* nezkrmovat míchanou potravu - teda granule smíchané s vařeným doplňkem (těstoviny, maso, rýže)
* nikdy!!!! nezkrmovat už nakvašenou potravu (když pes nedojí namočené granule nebo vařenou stravu a nechá se mu to v misce celý den)
* nekrmit několik hodin před pohybovou aktivitou, či před jízdou autem
* nekrmit alespoň hodinu po výrazné pohybové aktivitě
* při manipulaci s ležícím psem nepřevalovat z boku na bok přes hřbet, ale v případě nutnosti přes břicho
* včas si zajistit zkušeného veterináře, který je ochotný zakročit v jakoukoliv dobu

Torze se dá předpokládat u všech velkých psů s hlubokým hrudníkem. Objevila se však i u irských setrů a operována byla i u jezevčíka. Na předním místě, bohužel, stojí Německé dogy. Na otočení žaludku už uhynulo několik Bobtailů, a to na základě nesprávného otočení psa na česacím stole přes hřbet.

Ani absolutním dodržováním všech doporučení nebudeme mít 100% jistotu, že našemu miláčkovi torze nehrozí. Riziko však bude podstatně menší.

Torzi není možné podceňovat a při prvním podezření je absolutně nevyhnutelné se obrátit na veterináře. Nejlépe takového, který o tomto onemocnění ví a který je vybavený na operační zákrok. Pro takové případy je potřebné mít možnost veterináři kdykoliv telefonovat, či v denní, či noční hodinu.

Ze zkušeností chovatelů, veterinářů a účastníků internetové konference "canis" sesbírala a sestavila Martina Babíková. Ze slovenské originálu přeložila Katka Ščepancová. Uveřejněno se souhlasem autorky.
 
 

zpět na Úvod chovatelské stanice od Libeňské loděnice

zpět na info o Cindy

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky DON DENÁR = otec štěňat vrhu A a B